Thông tin tuyển dụng từ TRUNG THỦY GROUP  
Thông tin tuyển dụng từ  VIETRAVEL  
  • 14/01/2020

Thông tin tuyển dụng từ VIETRAVEL

VIETRAVEL TUYỂN DỤNG
CÁC VỊ TRÍ:
- KẾ TOÁN THỜI VỤ ( Không cần kinh nghiệm)
- NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
- KẾ TOÁN TIẾNG TRUNG
- KẾ TOÁN TIẾNG ANH


Chi tiết xem tại: http://jobs.vietravel.com/

XIN Ý KIẾN - Bản dự thảo dịch CMKTQT sang tiếng Việt đợt 2  
  • 24/12/2019

XIN Ý KIẾN - Bản dự thảo dịch CMKTQT sang tiếng Việt đợt 2

Vui lòng Nhấn vào đường xin để xem nội dung

Thông tin tuyển dụng kế toán viên của AISC  
Thông tin tuyển dụng nhân viên kế toán  
Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2019  
Quyết định - Khen thưởng danh hiệu sinh viên suất sắc toàn khóa bậc cao đẳng hệ chính quý tốt nghiệp đợt 1 -2018  
Quyết định - Khen thưởng danh hiệu sinh viên Khá toàn khóa bậc cao đẳng hệ chính quý tốt nghiệp đợt 1 -2018.  
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu 2018 (học kỳ II, NH; 2017-2018) cho sinh viên khóa C15 bậc cao đẳng hệ chính quy  
Kế hoạch tổ chức tuần  sinh hoạt công dân - Sinh viên đầu khóa (Bậc đại học (18D); Bậc cao đẳng (18C)).