Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2019  
Quyết định - Khen thưởng danh hiệu sinh viên suất sắc toàn khóa bậc cao đẳng hệ chính quý tốt nghiệp đợt 1 -2018  
Quyết định - Khen thưởng danh hiệu sinh viên Khá toàn khóa bậc cao đẳng hệ chính quý tốt nghiệp đợt 1 -2018.  
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu 2018 (học kỳ II, NH; 2017-2018) cho sinh viên khóa C15 bậc cao đẳng hệ chính quy  
Kế hoạch tổ chức tuần  sinh hoạt công dân - Sinh viên đầu khóa (Bậc đại học (18D); Bậc cao đẳng (18C)).