CÔNG TY TNHH MTV AJ TOTAL VIỆT NAM NHẬN THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN  
Level up! Next GEN MWG  
Sinh viên học tập và trải nghiệm thực tế cùng Công ty Cổ phần MISA  
Hội thảo ‘Cập nhật xu thế mới trong ngành Kế toán-Kiểm toán’ (Seminar: Embracing trends for future success)  
Chương trình tham quan Grant Thornton cùng sinh viên ngành Kế toán – Kiểm toán