HỘI THẢO “ ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG THỜI ĐẠI CMCN 4.0 ”  
  • 27/09/2021

HỘI THẢO “ ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG THỜI ĐẠI CMCN 4.0 ”

Sáng ngày 26/9/2021 hội thảo “Đào tạo kế toán – kiểm toán theo định hướng ứng dụng trong thời đại CMCN 4.0” được tổ chức nhằm trao đổi, thảo luận để đưa ra những giải pháp giúp cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo ngành kế toán, kiểm toán trong xu thế hiện nay

Danh sách tham gia nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa Kế toán - Kiểm toán giai đoạn 2016 - 2020  
Sổ tay hoạt động Nghiên cứu khoa học dành cho giảng viên