Hội thảo khoa học  
TỌA ĐÀM  
Hội thảo khoa học  
Hội thảo khoa học  
  • 06/12/2021

Hội thảo khoa học "CÁC VẤN ĐỀ ĐƯƠNG ĐẠI CỦA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN CỦA VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI (LẦN THỨ NHẤT)"

Sáng ngày 05/12/2021, Khoa Kế toán _ kiểm toán Trường Đại họcTài chính – Marketing tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề 

Các vấn  đề đương đại của kế toán, kiểm toán của Việt Nam và Thế giới” do TS. Trần Hồng Vân – Trưởng khoa chủ trì

HỘI THẢO “ ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG THỜI ĐẠI CMCN 4.0 ”  
  • 27/09/2021

HỘI THẢO “ ĐÀO TẠO KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG THỜI ĐẠI CMCN 4.0 ”

Sáng ngày 26/9/2021 hội thảo “Đào tạo kế toán – kiểm toán theo định hướng ứng dụng trong thời đại CMCN 4.0” được tổ chức nhằm trao đổi, thảo luận để đưa ra những giải pháp giúp cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo ngành kế toán, kiểm toán trong xu thế hiện nay

Danh sách tham gia nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa Kế toán - Kiểm toán giai đoạn 2016 - 2020  
Sổ tay hoạt động Nghiên cứu khoa học dành cho giảng viên