Công ty TNHH Kiểm toán SCIC Việt Nam tuyển dụng  
	Công ty Cổ phần Giải pháp thương mại Việt Nam Sài Gòn  tuyển dụng  
Công ty AP ALPHA  tuyển dụng Nhân viên kế toán.  
Công ty Lưới Nguyễn Lê tuyển dụng  
Công ty TNHH Thương mại XNK  An Sinh tuyển dụng Kế toán  
Công ty Cổ phần Thương mại An Việt Nam tuyển dụng  
 Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM (AISC) tuyển dụng:  
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT NAM PHÁT TUYỂN DỤNG  
Công ty Bảo hiểm BSH Sài Gòn cần tuyển vị trí Kế toán chuyên chi.  
CÔNG TY TNHH KPM AUDITING & ADVISORY TUYỂN DỤNG