Kế hoạch nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021 - Đợt 2  
Kế hoạch triển khai giải thưởng NCKH dành cho Sinh viên năm 2022  
  • 14/09/2021

Kế hoạch triển khai giải thưởng NCKH dành cho Sinh viên năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 944/KH-DHTCM-QLKH ngày 10/9/2021 về  triển khai Giải thưởng "Tài năng kinh tế trẻ" dành cho Sinh viên lần thứ 11- 2022. ...

Kế hoạch nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021  
Thông báo nộp báo cáo NCKH sinh viên 2020  
Kế hoạch nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2020  
Quyết định Phân công nhiệm vụ Hội đồng nghiệm thu  đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2020  
Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu  đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2020