THÔNG TIN HỘI THẢO:  
NỘP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2022 - SAU NGHIỆM THU CẤP KHOA  
Kế hoạch nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2022  
  • 18/04/2022

Kế hoạch nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2022

- Sinh viên nộp 06 quyển in 02 mặt về văn phòng khoa và  nộp file báo cáo tổng kết theo đường link  đến hết ngày 14/5/2022

- Hội đồng nghiệm thu và nộp hồ sơ về văn phòng khoa đến hết ngày 24/5/2022

- ...

Quyết định 2349/QĐ-ĐHTCM Phê duyệt đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên đợt 5  
Kế hoạch nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021 - Đợt 2  
Kế hoạch triển khai giải thưởng NCKH dành cho Sinh viên năm 2022  
  • 14/09/2021

Kế hoạch triển khai giải thưởng NCKH dành cho Sinh viên năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 944/KH-DHTCM-QLKH ngày 10/9/2021 về  triển khai Giải thưởng "Tài năng kinh tế trẻ" dành cho Sinh viên lần thứ 11- 2022. ...

Kế hoạch nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2021  
Thông báo nộp báo cáo NCKH sinh viên 2020  
Kế hoạch nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2020  
Quyết định Phân công nhiệm vụ Hội đồng nghiệm thu  đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2020