CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 21D  
Chuẩn đầu ra ngành Kế toán từ khóa tuyển sinh năm 2021  
  • 15/11/2021

Chuẩn đầu ra ngành Kế toán từ khóa tuyển sinh năm 2021

1. Quyết định số 1495/QĐ-ĐHTCM ngày 01/9/2021, Ban hành chuẩn đầu ra các ngành, chuyên ngành đào tạo thuộc chương trình dại trà, chương trình đặc thù trình độ đại học tài trường đại học Tài chính - Marketing từ khóa tuyển sinh năm 2021 trở đi

2.  Quyết định số 1494/QĐ-ĐHTCM ngày 01/9/2021, Ban hành chuẩn đầu ra các ngành, chuyên ngành đào tạo thuộc chương trình chất lượng cao trình độ đại học tài trường đại học Tài chính - Marketing từ khóa tuyển sinh năm 2021 trở đi

2. 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 19D VÀ 20D  
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo khóa  19D, 20D  
  • 04/10/2019

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo khóa 19D, 20D

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo khóa 19D, ban hành kèm theo Quyết định số 2092/QĐ-ĐHTCM ngày 04 tháng 10 năm 2019. 

 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo khóa 20D áp dụng Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo khóa 19D.

  Chương trình đào tạo bậc Cao đẳng khóa C17 - Hệ chính quy  
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 17D VÀ 18D  
Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo khóa 17D, 18D  
  • 22/09/2018

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo khóa 17D, 18D

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo khóa 17D ban hành kèm theo Quyết định 1254/QĐ-ĐHTCM ngày 15 tháng 9 năm 2017.

 

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo khóa 18D áp dụng chuẩn đầu ra của khóa 17D.

Tân sinh viên UFM khóa 2018 sẵn sàng cho năm học mới  

Tân sinh viên UFM khóa 2018 sẵn sàng cho năm học mới

Đúng một tháng sau khi công bố điểm thi THPT Quốc gia 2018, Trường Đại học Tài chính – Marketing chào đón hơn 4000 tân sinh viên trúng tuyển nhập học ở nhiều bậc đào tạo, nhiều chương trình khác nhau như chương trình Đại trà, Chất lượng cao, Quốc tế. Tân sinh viên UFM bước vào chặng đường mới với khí thế mới và sẵn sàng trải nghiệm những điều thú vị ở giảng đường Đại học.

Quyết định Ban hành chuẩn đầu ra các ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ Đại học tại Trường Đại học Tài chính - Marketing  
  • 19/08/2018

Quyết định Ban hành chuẩn đầu ra các ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ Đại học tại Trường Đại học Tài chính - Marketing

Quyết định số 1876/QĐ-ĐHTCM ngày 10/12/2015  Ban hành chuẩn đầu ra các ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ Đại học tại Trường Đại học Tài chính - Marketing âp dụng cho câc chương trình giáo dục đại học từ khóa tuyển sinh năm 2015 trở đi...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 15D VÀ 16D