Nộp Thực hành nghề nghiệp - Bậc Đại học  
  • 16/07/2019

Nộp Thực hành nghề nghiệp - Bậc Đại học

1. Sinh viên nhấp vào đường Link bên dưới.

2. Đăng nhập email và nộp Thựchành nghề nghiệp

https://docs.google.com/forms/d/14wjMt9X_YArnawxUd0QX6hDubC3y29DXUyCzv5oRiRM/edit

Nộp Thực tập nghề nghiệp - Bậc Cao đẳng  
  • 16/07/2019

Nộp Thực tập nghề nghiệp - Bậc Cao đẳng

1. Sinh viên nhấp vào đường Link bên dưới.

2. Đăng nhập email và nộp Thực tập nghề nghiệp

https://docs.google.com/forms/d/1nIXKNg186Wy_WiuHmHvMcGitWGCb7T2PgLGVJqeBs5Y/edit

Nộp đồ án - Bậc cao đẳng  
  • 16/07/2019

Nộp đồ án - Bậc cao đẳng

1. Sinh viên nhấp vào đường Link bên dưới.

2. Đăng nhập email và nộp Đồ án

https://docs.google.com/forms/d/1YK9o0doerh1RIG2H_97akpgETCY_dI7C0ETQksbqM_4/edit

 

Tân sinh viên UFM khóa 2018 sẵn sàng cho năm học mới  

Tân sinh viên UFM khóa 2018 sẵn sàng cho năm học mới

Đúng một tháng sau khi công bố điểm thi THPT Quốc gia 2018, Trường Đại học Tài chính – Marketing chào đón hơn 4000 tân sinh viên trúng tuyển nhập học ở nhiều bậc đào tạo, nhiều chương trình khác nhau như chương trình Đại trà, Chất lượng cao, Quốc tế. Tân sinh viên UFM bước vào chặng đường mới với khí thế mới và sẵn sàng trải nghiệm những điều thú vị ở giảng đường Đại học.

Chương trình đào tạo Cao đẳng kế toán doanh nghiệp  
Chương trình đào tạo bậc Đại học khóa 14DKT_ Đại trà  
Chương trình đào tạo bậc Đại học khóa 14 Kiểm Toán  
Chương trình đào tạo bậc Đại học khóa 15DKT_ Đại Trà  
Chương trình đào tạo bậc Đại học khóa 15 Kiểm Toán  
Chương trình đào tạo bậc Đại học khóa 16DKT_ Chất lượng cao