Thông báo điều chỉnh thời gian nộp báo cáo Thực hành nghề nghiệp, Thực tập nghề nghiệp và Đồ án Kế toán tài chính  
  • 22/05/2020

Thông báo điều chỉnh thời gian nộp báo cáo Thực hành nghề nghiệp, Thực tập nghề nghiệp và Đồ án Kế toán tài chính

Thông báo số 21/TB-KTKT ngày 22/5/2020 của Khoa Kế toán - Kiểm toán  về việc điều chỉnh thời gian sinh viên nộp báo cáo và thời gian giảng viên nộp bảng điểm đối với các học phần có phân giảng viên hướng dẫn: Thực hành nghề nghiệp, Thực tập nghề nghiệp và Đồ án Kế toán tài chính

Danh sách giảng viên hướng dẫn Đồ án kế toán tài chính, thực hành nghề nghiệp, thực tập nghề nghiệp  
  • 25/02/2020

Danh sách giảng viên hướng dẫn Đồ án kế toán tài chính, thực hành nghề nghiệp, thực tập nghề nghiệp

Danh sách giảng viên hướng dẫn Đồ án kế toán tài chính, thực hành nghề nghiệp, thực tập nghề nghiệp  học kì đầu năm 2020

 

Kế hoạch Đồ án Kế toán tài chính - học kì đầu 2020 -  Bậc cao đẳng - Chất lượng cao  
Kế hoạch Thực tập nghề nghiệp học kì đầu 2020 - Bậc cao đẳng  
  • 13/01/2020

Kế hoạch Thực tập nghề nghiệp học kì đầu 2020 - Bậc cao đẳng

Kế hoạch Thực tập nghề nghiệp học kì đầu 2020 - Bậc cao đẳng bao gồm:

1. Thực tập nghề nghiệp 1, Thực tập nghề nghiệp 2  - Đại trà - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

2.  Thực tập nghề nghiệp 2  - Chất lượng cao - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

Kế hoạch Thực hành nghề nghiệp học kì đầu 2020 - Bậc đại học  
  • 13/01/2020

Kế hoạch Thực hành nghề nghiệp học kì đầu 2020 - Bậc đại học

Kế hoạch Thực hành nghề nghiệp học kì đầu 2020 - Bậc đại học bao gồm:

1. Thực hành nghề nghiệp 1 - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Chất lượng cao

2. Thực hành nghề nghiệp 2 -  Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Chất lượng cao

Phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện Đồ án, Thực tập nghề nghiệp - Bậc Cao đẳng  
Kế hoạch Đồ án - Bậc cao đẳng  
  • 16/09/2019

Kế hoạch Đồ án - Bậc cao đẳng

Kế hoạch đồ án bao gồm :

1. Đồ án Kiểm toán

2. Đồ án Kế toán hành chính sự nghiệp

3. Đồ án kế toán tài chính

Kế hoạch thực tập nghề nghề  - Cao đẳng  
  • 16/09/2019

Kế hoạch thực tập nghề nghề - Cao đẳng

Kế hoạch Thực tập nghề nghiệp  - Cao đẳng bao gồm các chuyên ngành

1. Kế toán doanh nghiệp

2. Kiểm toán

3. Kế toán hành chính sự nghiệp

Nộp Thực hành nghề nghiệp - Bậc Đại học  
  • 16/07/2019

Nộp Thực hành nghề nghiệp - Bậc Đại học

1. Sinh viên nhấp vào đường Link bên dưới.

2. Đăng nhập email và nộp Thựchành nghề nghiệp

https://docs.google.com/forms/d/14wjMt9X_YArnawxUd0QX6hDubC3y29DXUyCzv5oRiRM/edit

Nộp Thực tập nghề nghiệp - Bậc Cao đẳng  
  • 16/07/2019

Nộp Thực tập nghề nghiệp - Bậc Cao đẳng

1. Sinh viên nhấp vào đường Link bên dưới.

2. Đăng nhập email và nộp Thực tập nghề nghiệp