Tân sinh viên UFM khóa 2018 sẵn sàng cho năm học mới  

Tân sinh viên UFM khóa 2018 sẵn sàng cho năm học mới

Đúng một tháng sau khi công bố điểm thi THPT Quốc gia 2018, Trường Đại học Tài chính – Marketing chào đón hơn 4000 tân sinh viên trúng tuyển nhập học ở nhiều bậc đào tạo, nhiều chương trình khác nhau như chương trình Đại trà, Chất lượng cao, Quốc tế. Tân sinh viên UFM bước vào chặng đường mới với khí thế mới và sẵn sàng trải nghiệm những điều thú vị ở giảng đường Đại học.

Chương trình đào tạo Cao đẳng kế toán doanh nghiệp  
Chương trình đào tạo bậc Đại học khóa 14DKT_ Đại trà  
Chương trình đào tạo bậc Đại học khóa 14 Kiểm Toán  
Chương trình đào tạo bậc Đại học khóa 15DKT_ Đại Trà  
Chương trình đào tạo bậc Đại học khóa 15 Kiểm Toán  
Chương trình đào tạo bậc Đại học khóa 16DKT_ Chất lượng cao  
 Chương trình đào tạo bậc Đại học khóa 16 Kiểm Toán  
 Chương trình đào tạo bậc Đại học khóa 16DKT_ Đại trà