Thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 (C16)  
  • 25/01/2021

Thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 (C16)

 

Kế hoạch Thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 (C16)

1. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Chất lượng cao

2. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp -Đại trà

2. Chuyên ngành Kế toán hành chính sự nghiệp - Đại trà

Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2021  
  • 25/01/2021

Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2021

Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 bao gồm:

1. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Đại trà

2. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Đại trà

Nộp báo cáo thực tập C15, C16  
Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 (bổ sung)  
  • 15/10/2020

Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 (bổ sung)

Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 (bổ sung)

Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2020  
  • 12/10/2020

Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2020

Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2020

Kế hoạch Báo cáo thực tập đợt 2 năm 2020 - C16  
  • 02/10/2020

Kế hoạch Báo cáo thực tập đợt 2 năm 2020 - C16

Kế hoạch Báo cáo thực tập - C16 bao gồm:

1. Chuyên ngành  Kiểm toán - Đại trà

2. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp -  Đại trà

Kế hoạch Thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 (C16)  
  • 02/10/2020

Kế hoạch Thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 (C16)

Kế hoạch Thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 (C16)

1. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Chất lượng cao

2. Chuyên ngành Kiểm toán - Đại trà

Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 (C17) và đợt 1 năm 2020 (C18)  
  • 02/10/2020

Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 (C17) và đợt 1 năm 2020 (C18)

Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 (C17) và đợt 1 năm 2020 (C18) bao gồm:

1. Chuyên ngành Kiểm toán - Đại trà

2. Chuyên ngành Kế toán hành chính sự nghiệp- Đại trà

3. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Đại trà 

4. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Chất lượng cao

Thông báo điều chỉnh thời gian nộp Báo cáo Thực tập tốt nghiệp  
  • 22/05/2020

Thông báo điều chỉnh thời gian nộp Báo cáo Thực tập tốt nghiệp

Thông báo số 21/TB-KTKT ngày 22/5/2020 của Khoa Kế toán - Kiểm toán về việc điều chỉnh thời gian sinh viên nộp báo cáo và thời gian giảng viên nộp bảng điểm đối với các học phần có phân giảng viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp,...

Nộp file Thực tập tốt nghiệp, KLTN 2020 - Bậc cao đẳng  
  • 24/02/2020

Nộp file Thực tập tốt nghiệp, KLTN 2020 - Bậc cao đẳng

Sinh viên bấm vào đường link để nộp.