Nộp báo cáo thực tập C15, C16  
Đăng ký thông tin đề tài Thực tập và Viết KLTN (Chuyên đề TN) - C15, C16  
  • 23/09/2019

Đăng ký thông tin đề tài Thực tập và Viết KLTN (Chuyên đề TN) - C15, C16

Sinh viên nhấp vào đường link để đăng ký thông tin đề tài

Hướng dẫn viết Báo cáo Thưc tập tốt nghiệp  
  • 16/09/2019

Hướng dẫn viết Báo cáo Thưc tập tốt nghiệp

Vui lòng  nhấp vào download file để xem nội dung chi tiết

Đăng ký thông tin đề tài Thực tập cuối khóa - C17  
  • 16/09/2019

Đăng ký thông tin đề tài Thực tập cuối khóa - C17

Sinh viên thực hiện theo các bước sau: 

1. Nhấp vào đường link

2. Đăng nhập mail và điền thông tin theo mẫu

3. Thời gian đăng ký đến hết ngày 26/9/2019

Kế hoạch Thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp C15, C16  
Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp C17  
  • 27/08/2019

Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp C17

Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp C17 đợt 1 bao gồm:

1. Chuyên ngành Kế toán Hành chính sự nghiệp

2. Chuyên ngàng Kiểm toán

3 Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

4. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Chất lượng cao