KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2022  
LINK NỘP THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - BẬC CAO ĐẲNG  
Danh sách hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2022  
Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2022  
Danh sách phân giảng viên hướng dẫn đơt 3 năm 2021 (Cao đẳng)  
Kế hoạch Báo cáo thực tập - C16 đợt 3 năm 2021  
Kế hoạch Thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp đợt 3 năm 2021 (C16)  
Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp đợt 3 năm 2021  
Thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 (C16)  
  • 25/01/2021

Thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 (C16)

 

Kế hoạch Thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 (C16)

1. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Chất lượng cao

2. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp -Đại trà

2. Chuyên ngành Kế toán hành chính sự nghiệp - Đại trà

Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2021  
  • 25/01/2021

Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2021

Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 bao gồm:

1. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Đại trà

2. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Đại trà