Nộp file Thực tập tốt nghiệp, KLTN 2020 - Bậc cao đẳng  
  • 24/02/2020

Nộp file Thực tập tốt nghiệp, KLTN 2020 - Bậc cao đẳng

Sinh viên bấm vào đường link để nộp.

Đăng ký thông tin đề tài Thực tập tốt nghiệp năm 2020 (CĐ)  
  • 24/02/2020

Đăng ký thông tin đề tài Thực tập tốt nghiệp năm 2020 (CĐ)

Sinh viên bấm  vào đường link để đăng ký

Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 - bổ sung  
  • 12/02/2020

Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 - bổ sung

Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 - bổ sung 

Danh sách giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện Thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2020  
  • 11/02/2020

Danh sách giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện Thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

Danh sách giảng viên hướng -dẫn sinh viên thực hiện Thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 - CẬP NHẬT ĐIỆN THOẠI GVHD

Kế hoạch Thực tập cuối khóa và Viết khóa luận tốt nghiệp - Cao đẳng - Chất lượng cao  
Kế hoạch Báo cáo thực tập - đợt 1 năm 2020  
  • 09/01/2020

Kế hoạch Báo cáo thực tập - đợt 1 năm 2020

Kế hoạch Báo cáo thực tập - đợt 1 năm 2020 đối với sinh viên khóa C16 chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp C17 đợt 1 năm 2020  
  • 09/01/2020

Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp C17 đợt 1 năm 2020

Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp C17 đợt 1 năm 2020 bao gồm :

1. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Đại trà

2. Chuyên nghành Kế toán doanh nghiệp - Chất lượng cao

3. Chuyên ngành Kế toán hành chính sự nghiệp - Đại trà

4. Chuyên ngành Kiểm toán - Đại trà

Nộp Thực tập tốt nghiệp (C17) ; Khóa luận tốt nghiệp (C15, C16)  
  • 14/11/2019

Nộp Thực tập tốt nghiệp (C17) ; Khóa luận tốt nghiệp (C15, C16)

Sinh viên nhấn vào đường link bên dưới để nộp

Nộp báo cáo thực tập C15, C16  
Đăng ký thông tin đề tài Thực tập và Viết KLTN (Chuyên đề TN) - C15, C16  
  • 23/09/2019

Đăng ký thông tin đề tài Thực tập và Viết KLTN (Chuyên đề TN) - C15, C16

Sinh viên nhấp vào đường link để đăng ký thông tin đề tài