Thông báo điều chỉnh thời gian nộp Báo cáo Thực tập tốt nghiệp  
  • 22/05/2020

Thông báo điều chỉnh thời gian nộp Báo cáo Thực tập tốt nghiệp

Thông báo số 21/TB-KTKT ngày 22/5/2020 của Khoa Kế toán - Kiểm toán về việc điều chỉnh thời gian sinh viên nộp báo cáo và thời gian giảng viên nộp bảng điểm đối với các học phần có phân giảng viên hướng dẫn Thực tập tốt nghiệp,...

Nộp file Thực tập tốt nghiệp, KLTN 2020 - Bậc cao đẳng  
  • 24/02/2020

Nộp file Thực tập tốt nghiệp, KLTN 2020 - Bậc cao đẳng

Sinh viên bấm vào đường link để nộp.

Đăng ký thông tin đề tài Thực tập tốt nghiệp năm 2020 (CĐ)  
  • 24/02/2020

Đăng ký thông tin đề tài Thực tập tốt nghiệp năm 2020 (CĐ)

Sinh viên bấm  vào đường link để đăng ký

Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 - bổ sung  
  • 12/02/2020

Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 - bổ sung

Danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 - bổ sung 

Danh sách giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện Thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2020  
  • 11/02/2020

Danh sách giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện Thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

Danh sách giảng viên hướng -dẫn sinh viên thực hiện Thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 - CẬP NHẬT ĐIỆN THOẠI GVHD

Kế hoạch Thực tập cuối khóa và Viết khóa luận tốt nghiệp - Cao đẳng - Chất lượng cao  
Kế hoạch Báo cáo thực tập - đợt 1 năm 2020  
  • 09/01/2020

Kế hoạch Báo cáo thực tập - đợt 1 năm 2020

Kế hoạch Báo cáo thực tập - đợt 1 năm 2020 đối với sinh viên khóa C16 chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp C17 đợt 1 năm 2020  
  • 09/01/2020

Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp C17 đợt 1 năm 2020

Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp C17 đợt 1 năm 2020 bao gồm :

1. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Đại trà

2. Chuyên nghành Kế toán doanh nghiệp - Chất lượng cao

3. Chuyên ngành Kế toán hành chính sự nghiệp - Đại trà

4. Chuyên ngành Kiểm toán - Đại trà

Nộp Thực tập tốt nghiệp (C17) ; Khóa luận tốt nghiệp (C15, C16)  
  • 14/11/2019

Nộp Thực tập tốt nghiệp (C17) ; Khóa luận tốt nghiệp (C15, C16)

Sinh viên nhấn vào đường link bên dưới để nộp

Nộp báo cáo thực tập C15, C16