ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH  
Các chương trình hoạt động năm 2020 - 2021 của Đoàn khoa Kế toán - Kiêm toán  
HOẠT ĐỘNG XUÂN TÌNH NGUYỆN ĐOÀN KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN 2018 - 2020  
Hoat động Đoàn Khoa Kế toán - Kiểm toán 2017 - 2019  
  • 21/01/2020

Hoat động Đoàn Khoa Kế toán - Kiểm toán 2017 - 2019

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn khoa Kế toán – Kiểm toán đã nhận được sự quan  tâm từ phía Đoàn trường và Lãnh đạo khoa không những trong chỉ đạo, định hướng mà luôn tạo điều kiện thuận lợi về thời gian và kinh phí trong các hoạt động, luôn theo sát các hoạt động phong trào của khoa...