Thư chúc mừng Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam  
  • 13/10/2021

Thư chúc mừng Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

Nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13/10, Khoa Kế toán Kiểm toán Trường Đại học Tài chính Marketing xin kính chúc quí doanh nghiệp- l

Hoạt động kết nối doanh nghiệp