Thông báo điều chỉnh thời gian nộp Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập cuối khóa, Thực tập tốt nghiệp, Thực hành nghề nghiệp, Thực tập nghề nghiệp, Đồ án Kế toán Tài chính  
  • 22/05/2020

Thông báo điều chỉnh thời gian nộp Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập cuối khóa, Thực tập tốt nghiệp, Thực hành nghề nghiệp, Thực tập nghề nghiệp, Đồ án Kế toán Tài chính

Thông báo số 21/TB-KTKT ngày 22/5/2020 của Khoa Kế toán - Kiểm toán 

về việc điều chỉnh thời gian sinh viên nộp báo cáo và thời gian giảng viên nộp bảng điểm đối với các học phần có phân giảng viên hướng dẫn: Khóa Luận tốt nghiệp, Thực tập Tốt nghiệp, Thực tập cuối khóa,....
 

Danh sách Giảng viên hướng dẫn thực tập cuối khóa đợt 1 năm 2020  
Kế hoạch thực tập cuối khóa - LTĐH - đợt 1 năm 2020  
Nộp file Khóa luận tốt nghiệp 2020  
  • 24/02/2020

Nộp file Khóa luận tốt nghiệp 2020

Sinh viên bấm vào đường link để nộp.

Nộp Phiếu theo dõi tiến độ KLTN 2020  
  • 24/02/2020

Nộp Phiếu theo dõi tiến độ KLTN 2020

Sinh viên bấm vào đường link để nộp.

Nộp thuyết minh đề tài khóa luận tốt nghiệp năm 2020  
  • 24/02/2020

Nộp thuyết minh đề tài khóa luận tốt nghiệp năm 2020

Sinh viên bấm vào đường link bên dưới để nộp thuyết minh đề tài.

Danh sách giảng viên hướng dẫn đợt 1 năm 2020 - bổ sung  
  • 12/02/2020

Danh sách giảng viên hướng dẫn đợt 1 năm 2020 - bổ sung

Danh sách giảng viên hướng dẫn đợt 1 năm 2020 - bổ sung

Danh sách giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 - cập nhật số điện thoại GVHD  
  • 12/02/2020

Danh sách giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 - cập nhật số điện thoại GVHD

Danh sách giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 - cập nhật số điện thoại GVHD

Kế hoạch Thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020  
  • 09/01/2020

Kế hoạch Thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

Kế hoạch Thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 bào gồm:

1. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Đại trà

2. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Chất lượng cao

3. Chuyên ngành Kiểm toán - Đại trà

Đăng ký nhận Giấy giới thiệu  
  • 05/12/2019

Đăng ký nhận Giấy giới thiệu

Sinh viên nhấp vào đường link bên dưới để đăng ký 

 Thời gian đăng ký: đến hết ngày 12/12/2019.
Thời gian nhận Giấy giới thiệu tại Văn phòng khoa: từ 17/12/2019