Nộp file Khóa luận tốt nghiệp năm 2021  
 • 05/04/2021

Nộp file Khóa luận tốt nghiệp năm 2021

Nộp file  Khóa luận tốt nghiệp năm 2021

Nộp Phiếu theo dõi tiến độ Khóa luận tốt nghiệp năm 2021  
 • 05/04/2021

Nộp Phiếu theo dõi tiến độ Khóa luận tốt nghiệp năm 2021

Nộp Phiếu theo dõi tiến độ Khóa luận tốt nghiệp năm 2021

Nộp thuyết minh đề tài Khóa luận tốt nghiệp năm 2021  
 • 05/04/2021

Nộp thuyết minh đề tài Khóa luận tốt nghiệp năm 2021

Nộp thuyết minh đề tài Khóa luận tốt nghiệp năm 2021

Kế hoạch Thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2021  
 • 25/01/2021

Kế hoạch Thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2021

Kế hoạch Thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 bao gồm: 

1. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Đại trà

2. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp - Chất lượng cao

3. Chuyên ngành Kiểm toán - Đại trà

Nộp Thực tập cuối khóa  
 • 01/03/2020

Nộp Thực tập cuối khóa

Sinh viên nhấp vào đường link để nộp

Danh sách giảng viên hướng dẫn Thực tập cuối khóa đợt 2 năm 2020 (Liên thông đại học)  
 • 09/11/2020

Danh sách giảng viên hướng dẫn Thực tập cuối khóa đợt 2 năm 2020 (Liên thông đại học)

Danh sách giảng viên hướng dẫn Thực tập cuối khóa  đợt 2 năm 2020 (Liên thông đại học)

Nộp thuyết minh đề tài khóa luận tốt nghiệp năm 2020  
 • 24/02/2020

Nộp thuyết minh đề tài khóa luận tốt nghiệp năm 2020

Sinh viên bấm vào đường link bên dưới để nộp thuyết minh đề tài.

Kế hoạch Thực tập cuối khóa - Liên thông đại học đợt 2 năm 2020  
 • 30/10/2020

Kế hoạch Thực tập cuối khóa - Liên thông đại học đợt 2 năm 2020

Kế hoạch Thực tập cuối khóa - Liên thông đại học đợt 2 năm 2020

Danh sách giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 (bổ sung lần 2)  
Danh sách giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 (bổ sung)  
 • 15/10/2020

Danh sách giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 (bổ sung)

Danh sách giảng viên hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2020 (bổ sung)