DANH SÁCH HƯỚNG DẪN THỰC TẬP CUỐI KHÓA ĐỢT 2 NĂM 2022  
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2022  
KẾ HOẠCH THỰC TẬP CUỐI KHÓA ĐỢT 2 NĂM 2022  
KẾ HOẠCH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2022  
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP  
LINK NỘP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP 2022  
LINK NỘP PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ KLTN 2022  
NỘP THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KLTN NĂM 2022  
Nộp Thực tập cuối khóa  
  • 01/03/2020

Nộp Thực tập cuối khóa

Sinh viên nhấp vào đường link để nộp

Danh sách giảng viên hướng dẫn Thực tập cuối khóa đợt 1 năm 2022