NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP  
  • 25/06/2020

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Sinh viên nhấp vào đường link để nhập thông tin Nhận xét của đơn vị thực tập 

Thông báo thay đổi mẫu  
  • 24/06/2020

Thông báo thay đổi mẫu "Nhận xét của đơn vị thực tập" và các vấn đề liên quan

Để phục vụ cho việc thu thập ý kiến phản hồi từ doanh nghiệp đối với sinh viên đang thực tập tại đơn vị đó, Khoa Kế toán – Kiểm toán thông báo đến giảng viên, sinh viên thuộc khoa ....

Thông báo điều chỉnh thời gian nộp Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập cuối khóa, Thực tập tốt nghiệp, Thực hành nghề nghiệp, Thực tập nghề nghiệp, Đồ án Kế toán Tài chính  
  • 22/05/2020

Thông báo điều chỉnh thời gian nộp Khóa luận tốt nghiệp, Thực tập cuối khóa, Thực tập tốt nghiệp, Thực hành nghề nghiệp, Thực tập nghề nghiệp, Đồ án Kế toán Tài chính

Thông báo số 21/TB-KTKT ngày 22/5/2020 của Khoa Kế toán - Kiểm toán 

về việc điều chỉnh thời gian sinh viên nộp báo cáo và thời gian giảng viên nộp bảng điểm đối với các học phần có phân giảng viên hướng dẫn: Khóa Luận tốt nghiệp, Thực tập Tốt nghiệp, Thực tập cuối khóa,....
 

Danh sách Phân giảng viên hướng dẫn Thực tập và Viết khóa luận tốt nghiệp (VLVH)  
Kế hoạch Thực tập  và viết Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 (Vừa làm vừa học)  
  • 18/04/2020

Kế hoạch Thực tập và viết Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 (Vừa làm vừa học)

Kế hoạch Thực tập  và viết Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020 đối với sinh viên liên thông đại học khóa 14 hình thức vừa làm vừa học chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

Danh sách Giảng viên hướng dẫn thực tập cuối khóa đợt 1 năm 2020  
Kế hoạch thực tập cuối khóa - LTĐH - đợt 1 năm 2020  
Nộp file Khóa luận tốt nghiệp 2020  
  • 24/02/2020

Nộp file Khóa luận tốt nghiệp 2020

Sinh viên bấm vào đường link để nộp.

Nộp Phiếu theo dõi tiến độ KLTN 2020  
  • 24/02/2020

Nộp Phiếu theo dõi tiến độ KLTN 2020

Sinh viên bấm vào đường link để nộp.

Nộp thuyết minh đề tài khóa luận tốt nghiệp năm 2020  
  • 24/02/2020

Nộp thuyết minh đề tài khóa luận tốt nghiệp năm 2020

Sinh viên bấm vào đường link bên dưới để nộp thuyết minh đề tài.