Kế hoạch thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp đợt 3 năm 2019  
Kế hoạch thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2019  
  • 12/07/2019

Kế hoạch thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2019

1. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

2. Chuyên ngành Kiểm toán

Phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên đợt 2 năm 2019  
  • 12/07/2019

Phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên đợt 2 năm 2019

Danh sách khoa phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2019

Nộp Khóa luận tốt nghiệp  
  • 12/07/2019

Nộp Khóa luận tốt nghiệp

1. Sinh viên nhấp vào đường Link bên dưới.

2. Đăng nhập email và nộp Khóa luận tốt nghiệp.

https://docs.google.com/forms/d/1nIXKNg186Wy_WiuHmHvMcGitWGCb7T2PgLGVJqeBs5Y/edit

Phiếu theo dõi tiến độ  
  • 12/07/2019

Phiếu theo dõi tiến độ

1. Sinh viên nhấp vào đường link bên dưới.

2. Đăng nhập email cá nhân để nộp Phiếu theo dõi tiến độ.

https://docs.google.com/forms/d/1ozXJ2f2Yavf5YyMRY8hqF5rElLHhiS5q4aDkpKEtBnE/edit

Thuyết minh đề tài  
  • 12/07/2019

Thuyết minh đề tài

1. Sinh viên nhấp vào đường Link bên dưới.

2. Đăng nhập email cá  nhân để nộp thuyết minh đề tài.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0Hos0Wa-fYCSjRvze20_TCBHcmH6v-GUXdr6a_Mxh2ES5Uw/viewform

Tài liệu hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp - chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp  
  • 12/07/2019

Tài liệu hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp - chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

Tài liệu hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp bậc đại học hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

Tài liệu hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp - chuyên ngành Kiểm toán  
  • 12/07/2019

Tài liệu hướng dẫn Khóa luận tốt nghiệp - chuyên ngành Kiểm toán

Tài liệu hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp bậc đại học hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ chuyên ngành Kiểm toán