Danh sách phân Giảng viên hướng dẫn Thực hành nghề nghiệp, Thực tập nghề nghiệp Học kì 2 năm 2022  
KẾ HOẠCH THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP HỌC KÌ 2 NĂM 2022  
KẾ HOẠCH THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP HỌC KÌ 2 NĂM 2022  
Danh sách Giảng viên hướng dẫn Thực hành nghề nghiệp, Thực tập nghề nghiệp, Đồ án, Học kì 1 năm 2022  
Kế hoạch Thực tập nghề nghiệp, Đồ án  học kì 1 năm 2022 - Bậc Cao đẳng  
Kế hoạch Thực hành nghề nghiệp học kì 1 năm 2022 (Đại học)  
Danh sách phân giảng viên hướng dẫn đồ án Kế toán chi phí học kì cuối 2021  
Danh sách Phân Giảng viên hướng dẫn Thực hành nghề nghiệp - HK cuối 2020  
Kế hoạch Thực hành nghề nghiệp Học kì cuối 2020  
  • 22/10/2020

Kế hoạch Thực hành nghề nghiệp Học kì cuối 2020

Kế hoạch Thực hành nghề nghiệp Học kì cuối 2020 bao gồm:

1. Thực hành nghề nghiệp 1 - Chuyên ngành Kiểm toán 

2. Thực hành nghề nghiệp 2 - Chuyên ngành Kiểm toán 

3. Thực hành nghề nghiệp 1 - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

4 . Thực hành nghề nghiệp 2 - Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

Nộp đồ án - Bậc cao đẳng  
  • 16/07/2019

Nộp đồ án - Bậc cao đẳng

1. Sinh viên nhấp vào đường Link bên dưới.

2. Đăng nhập email và nộp Đồ án

https://docs.google.com/forms/d/1YK9o0doerh1RIG2H_97akpgETCY_dI7C0ETQksbqM_4/edit