«
  »
   
       
   

  Thư viện - Kế toán - Luật

  	1. Kế toán
  		1.1. Luật
  		1.2. Văn Bản
  			1.2.1. Quyết định
  			1.2.2. Thông tư & Nghị định
  		1.3. Chuẩn mực
  		
  	2. Kiểm toán
  		2.1. Luật
  		2.2. Quyết định
  		2.3. Thông tư & Nghị định
  		2.4. Chuẩn mực
  		
  	3. Tài chính ngân hàng
  		3.1. Luật Ngân hàng & Tổ chức Tín dụng
  		3.2. Văn Bản
  			3.2.1. Quyết định
  			3.2.2. Thông tư & Nghị định
  			
  	4. Thuế
  		4.1. Thuế Giá trị gia tăng(GTGT)
  			4.1.1. Luật và pháp lệnh
  			4.1.2. Nghị định
  			4.1.3. Quyết định
  			4.1.4. Thông tư
  		4.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp(TNDN)
  			4.2.1. Luật và pháp lệnh
  			4.2.2. Nghị định
  			4.2.3. Quyết định
  			4.2.4. Thông tư
  		4.3. Thuế thu nhập cá nhân(TNCN)
  			4.3.1. Luật và pháp lệnh
  			4.3.2. Nghị định
  			4.3.3. Quyết định
  			4.3.4. Thông tư
  		4.4. Thuế xuất nhập khẩu
  			4.4.1. Luật và pháp lệnh
  			4.4.2. Nghị định
  			4.4.3. Quyết định
  			4.4.4. Thông tư
  		4.5. Thuế tiêu thụ đặc biệt
  			4.5.1. Luật và pháp lệnh
  			4.5.2. Nghị định
  			4.5.3. Quyết định
  			4.5.4. Thông tư
  		4.6. Thuế tài nguyên
  			4.6.1. Luật và pháp lệnh
  			4.6.2. Nghị định
  			4.6.3. Quyết định
  			4.6.4. Thông tư
  		4.7. Thuế môn bài
  			4.7.1. Luật và pháp lệnh
  			4.7.2. Nghị định
  			4.7.3. Quyết định
  			4.7.4. Thông tư
  		
  	5. Hệ thống biểu mẫu kê khai
  		5.1. Thuế giá trị gia tăng
  		5.2. Thuế tiêu thụ đặc biệt
  		5.3. Thuế thu nhập doanh nghiệp
  		5.4. Thuế thu nhập cá nhân
  		5.5. Thuế nhà thầu nước ngoài
  		5.6. Thuế môn bài
  		5.7. Thuế tài nguyên
  		5.8. Đất đai
  		5.9. Phí, lệ phí
  		5.10. Hồ sơ hoàn thuế
  		5.11. Hóa đơn chứng từ
  		5.12. Hồ sơ pháp lý ban đầu
  		5.13. Hồ sơ giải thể
  		5.14. Báo cáo tài chính
  		5.15. Chứng từ
  		5.16. Sổ sách kế toán
  						
  	
   
  Khoa Kế Toán - Kiểm Toán
  Hỗ Trợ Trực Tuyến
   
  Hỗ trợ 1:
  Hỗ trợ 2:
  Hỗ trợ 3:
  Hỗ trợ 4:
  Hỗ trợ 5:
  Hỗ trợ 6:
   
  Liên kết website khác
   
  Số lượt người truy cập  

   
         
   

  Trang chủ   |    Giới thiệu   |    Tin tức   |   Đào tạo   |   Hợp tác   |   Lịch học & Thi   |   Sinh viên  |   Tốt nghiệp   |   Liên hệ

  Copyright 2011 ©. Bản quyền thuộc về Trường Đại Học Tài Chính - Marketing - UFM
  Địa chỉ: 306 Nguyễn Trọng Tuyển, P1, Q.Tân Bình, TP.HCM
  Điện thoại: (08)083484 - Fax: - Email: khoakt@ufm.edu.vn
  Trang web tương thích nhất trên trình duyệt Firefox