«
  »
   
       
   

  Danh sách Giảng viên & Nhân viên

  STT Họ & Tên Học vị Bộ môn Chức vụ
  1 Trần Hồng Vân Tiến sĩ Bộ môn Kế toán tài chính Trưởng Khoa, Trưởng bộ môn Kế toán tài chính
  2 Dương Hoàng Ngọc Khuê Thạc sĩ Bộ môn Kế toán phân tích và kiểm toán Phó Trưởng khoa, trưởng bộ môn - Phụ trách bộ môn Kế toán phân tích & Kiểm toán
  3 Phạm Huỳnh Lan Vi Thạc sĩ Bộ môn Kế toán tài chính Phó trưởng bộ môn Kế toán tài chính
  4 Nguyễn Thị Hồng Liên Thạc sĩ Bộ môn Kế toán phân tích và kiểm toán Giảng viên
  5 Lê Quang Mẫn Thạc sĩ Bộ môn Kế toán tài chính Giảng viên
  6 Võ Thị Thu Hà Thạc sĩ Bộ môn Kế toán tài chính Giảng viên
  7 Ung Hiển Nhã Thi Thạc sĩ Bộ môn Kế toán phân tích và kiểm toán Giảng viên
  8 Dương Thị Thùy Liên Thạc sĩ Bộ môn Kế toán phân tích và kiểm toán Giảng viên
  9 Nguyễn Minh Hằng Thạc sĩ Bộ môn Kế toán tài chính Giảng viên
  10 Tạ Thị Thu Hạnh Thạc sĩ Bộ môn Kế toán tài chính Giảng viên
  11 Trần Thị Phương Lan Thạc sĩ Bộ môn Kế toán phân tích và kiểm toán Giảng viên
  12 Ngô Thị Mỹ Thúy Thạc sỹ Bộ môn Kế toán tài chính Giảng viên
  13 Vũ Hải Yến Thạc sỹ Bộ môn Kế toán phân tích và kiểm toán Giảng viên
  14 Phan Thị Bích Ngọc Thạc sĩ Bộ môn Kế toán phân tích và kiểm toán Giảng viên
  15 Nguyễn Huỳnh Nam Thạc sĩ Bộ môn Kế toán phân tích và kiểm toán Giảng viên
  16 Nguyễn Thị Ngọc Oanh Cử nhân Bộ môn Kế toán phân tích và kiểm toán Giảng viên
  17 Võ Thị Trúc Đào Thạc sĩ Bộ môn Kế toán tài chính Giảng viên
  18 Nguyễn Thị Kiều Oanh Cử nhân Bộ môn Kế toán tài chính Giảng viên
  STT Họ & Tên Học vị Chức vụ
  1 Nguyễn Thị Tuyết Cử nhân Giáo vụ khoa
   
   
   
  Khoa Kế Toán - Kiểm Toán
  Hỗ Trợ Trực Tuyến
   
  Hỗ trợ 1:
  Hỗ trợ 2:
  Hỗ trợ 3:
  Hỗ trợ 4:
  Hỗ trợ 5:
  Hỗ trợ 6:
   
  Liên kết website khác
   
  Số lượt người truy cập  

   
         
   

  Trang chủ   |    Giới thiệu   |    Tin tức   |   Đào tạo   |   Hợp tác   |   Lịch học & Thi   |   Sinh viên  |   Tốt nghiệp   |   Liên hệ

  Copyright 2011 ©. Bản quyền thuộc về Trường Đại Học Tài Chính - Marketing - UFM
  Địa chỉ: 306 Nguyễn Trọng Tuyển, P1, Q.Tân Bình, TP.HCM
  Điện thoại: (08)083484 - Fax: - Email: khoakt@ufm.edu.vn
  Trang web tương thích nhất trên trình duyệt Firefox